totem dd
responsible care
User:   Pass:   
[Регистрирай се]
      
Търсене
Име на продукта:

Фирмена стратегия, цели и идеи

В последните години “ТОТЕМ ДД” достигна водеща позиция на българския пазар за химически препарати, предоставяйки на своите клиенти висококачествени продукти на разумни цени.

Това стана възможно от една страна благодарение на задълбочено проучване на специфичните потребности и изисквания на потребителите, и от друга – на тясното сътрудничество на фирмата с водещи европейски производители.
Усилията са изцяло насочени към постоянно подобряване качеството на предлаганите услуги, така че да бъдем максимално полезни на нашите клиенти.
В по-голямата си част персоналът на фирмата се състои от квалифицирани служители, намиращи се в добра продуктивна и творческа възраст. Поради гъвкавата организационна структура на фирмата отговорностите и задълженията на нейните служители са добре разпределени, което допринася за постигането на по-висока ефективност.

Специфичната дейност на фирмата, свързана с работата с опасни химични вещества обуславя стремежа както към максимално обезопасяване условията на труд на работниците, така и към целесъобразно третиране на отпадъците и опазване на околната среда.
Основната идея, на която се базира фирмената стратегия е възприемането на клиентската удовлетвоеност като решаващ критерий за оценка на постигнатите резултати.
С оглед на това, фирмата формулира следните маркетингови цели:

  • Увеличаване на продуктовия асортимент;
  • Съкращаване сроковете за изпълнение на поръчките;
  • Поддържане на коректни взаимоотношения с търговските партньори и клиентите;
  • Увеличване на пазарния дял и продажбите чрез близост до клиента и задоволяване на непрекъснато променящите се нужди на потребителите;
  • Сертифициране по ISO и SQS;
  • Постигане на резултатно ориентирана организационна структура.

 

 

 

 
Начало Контакти Sitemap Copyright